W obecnych czasach od inżyniera budowlanego wymagany jest dużo większy zakres wiedzy niż tylko ten dotyczący projektowania czy wykonywania konstrukcji. Należy też orientować się biegle w przepisach prawa dotyczącego realizowania inwestycji budowlanych. Dużo z nich reguluje zagadnienia środowiskowe będące ostatnimi czasy tematem na który kładziony jest szczególny nacisk.

Autor poświęcił pierwszy z siedmiu rozdziałów wprowadzeniu w podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym. Jest to forma powtórki wiedzy z tego zakresu. Opanowanie zawartych w nim informacji umożliwia biegłe poruszanie się w meandrach prawno-budowlanych. Przede wszystkim jasno i wyraźnie przytoczone są zakresy obowiązków spoczywające na każdym z uczestników procesu inwestycyjnego.

Kolejne rozdziały poświęcone są głównemu tematowi tej pozycji, a więc prawu regulującemu zagadnienia środowiskowe w budownictwie. Wszystkie tematy z tym związane zostały omówione również przez pryzmat regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Przybliżone są metody przygotowywania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Krok po kroku przedstawione są kolejne aspekty wpływające na końcowy kształt tego dokumentu. Osobny podrozdział poświęcono obszarom Natura 2000, które wymagają szczególnego traktowania.

Dzięki omawianej pozycji można zapoznać się również dokładnie z dokumentacją środowiskową wymaganą podczas prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych. Autor szczegółowo omawia plan zarządzania środowiskiem. Przedstawiony jest sposób identyfikowania, harmonogramowania oraz monitoringu działań łagodzących wpływ inwestycji na środowisko.

Ważnym aspektem, któremu poświecono osobny rozdział jest studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jasno i klarownie nakreślony został jego cel i zakres, a następnie na konkretnym przykładzie omówiono aspekt środowiskowy studium.

Ostatni, najobszerniejszy rozdział w książce powinien wzbudzić zainteresowanie zarówno projektantów konstrukcji jak także przedstawicieli części wykonawczej naszej branży. Omówiony w nim został wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwiązania projektowe, a także technologie procesu budowlanego. Autor przedstawia powyższe zagadnienie przez pryzmat obiektów budownictwa hydrotechnicznego, obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, kanalizacji oraz zakładu przemysłu spożywczego. Można się z niego dowiedzieć, jakie możemy podjąć działania, aby nasza ingerencja w otaczające nas środowisko była jak najmniej szkodliwa.

200-120 
300-101 
70-410 
70-411 
sy0-401 
220-801 
ex0-001 
2v0-621d 
2v0-621 
200-120 
210-260 
200-310 
SY0-401 
810-403 
300-320 
400-101 
70-533 
N10-006 

MB2-707 
210-060 
400-201 
350-018 
ADM-201 
CISSP 
1Z0-060 
400-051 
300-075 
MB2-704 
100-101 
9L0-012 
642-999 
300-115 
MB5-705 
70-461 
1V0-601 
300-206 

352-001 
70-486 
300-135 
NS0-157 
PR000041 
300-101 
70-346 
CCA-500 
70-480 
810-403 
200-120 
400-101 
CISSP 
300-320 
350-018 
300-101 
210-260 
300-208 

MB2-707 
400-201 
SY0-401 
70-462 
EX200 
100-101 
1Z0-803 
9L0-012 
70-480 
200-310 
EX300 
ICBB 
1Z0-808 
AWS-SYSOPS 
1Z0-434 
300-070 
CAS-002 
352-001 

1V0-601 
220-801 
N10-006 
642-999 
SSCP 
PMP 
642-997 
300-115 
70-410 
101-400 
ITILFND 
300-075 
AX0-100 
400-051 
2V0-621 
70-486 
MB5-705 
102-400 
101 

1Z0-067 
220-802 
70-463 
C_TAW12_731 
70-494 
CISM 
PR000041 
700-501 
300-135 
200-120 
CISSP 
400-101 
810-403 
300-320 
210-060 
300-070 
210-260 
300-075 

300-101 
NSE4 
EX200 
300-115 
100-101 
ADM-201 
N10-006 
ICBB 
NSE7 
70-483 
70-463 
400-051 
70-410 
70-488 
SY0-401 
220-802 
ITILFND 
200-310 
PMP 
CCA-500 
300-208 

Uważam, że omawiana książka powinna zainteresować zarówno osoby zajmujące się zawodowo oddziaływaniem inwestycji na środowisko jak również innych przedstawicieli branży budowlanej, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków napotykają wyżej omówione zagadnienia i problemy. Tym pierwszym pozwoli ona ugruntować i pogłębić swoją wiedzę, a drugim poczuć się pewniej w „tematyce środowiskowej”, którą jest już mocno i na stałe związana z budownictwem naszych czasów.

 

Paweł Młynarczyk, Absolwent Budownictwa na PK

Odpowiedz