Książka Pana Romana Lewandowskiego już na pierwszy rzut oka przyciąga spojrzenie swoją niebanalną okładką. Tym samym zachęca do podjęcia lektury jej zawartości.

Na pierwszych stronach można znaleźć zamieszczone przez Autora objaśnienie ważniejszych symboli. Zapoznanie z nimi znacznie ułatwia późniejszą lekturę, a objaśnienie łatwo znaleźć w razie potrzeby.

Uważam, iż pozycja ta może być przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – pracowników naukowych, projektantów, doktorantów oraz studentów. Każda z wymienionych grup może dzięki tej książce może poszerzyć swoją wiedzę o drganiach konstrukcji, poznać nowoczesne metody redukcji drgań lub dopiero poznać to zjawisko i sposoby redukowania jego wpływu.

Bardzo cenię sobie sposób w jaki Autor prezentuje informacje. Na początku każdego rozdziału znajduje się krótki wstęp teoretyczny, w którym przedstawione zostaje pokrótce omawiany później problem. Jest to szczególnie cenne dla osób, które nie miały wcześniej styczności z danym zagadnieniem. W książce Pana Romana Lewandowskiego zostały poruszone następujące tematy:

metody analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych, modele obliczeniowe pasywnych tłumików drgań, podstawy teoretyczne analizy dynamicznych tłumików drgań jedno- i wielomasowych, wprowadzenie do metod aktywnej i półaktywnej redukcji drgań konstrukcji budowlanych.
Dzięki nasyceniu znaczną ilością ilustracji – wykresów, schematów i przykładów, każde poruszane zagadnienie staje się bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia.

„Redukcja Drgań Konstrukcji Budowlanych” to pozycja prezentująca szeroko rozwinięte informacje nt. drgań konstrukcji. Jest to szczególnie cenna wiedza w kontekście coraz częściej wznoszonych wysokich budynków. To właśnie w nich każdy konstruktor powinien zwrócić szczególną uwagę na obciążenia dynamiczne.

Jestem przekonany, że każdy zainteresowany problemem drgań konstrukcji znajdzie tu coś dla siebie bez względu na tytuł naukowy.

Polecam!

 

Krzysztof Krawiec, student 4 roku budownictwa na PK

Odpowiedz