V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER

„NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”

EuroinzynierIV_logo

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET

        Pomysł zorganizowania Konferencji zrodził się w 2010 roku w głowie ówczesnego Przewodniczącego Koła Piotra Mroza. Nikt nie przypuszczał wtedy, że wydarzenie zaplanowane jako spotkanie studentów kilku uczelni technicznych urośnie do tak dużej rangi.

iiiiiiiiW dniach 10–12 kwietnLądowiec-1ia 2015 roku już po raz piąty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów  EUROINŻYNIER. Tegoroczna edycja była szczególna, nie tylko ze względu na swój mały jubileusz, ale również z uwagi na włączenie jej w obchody 70. rocznicy powstania Politechniki Krakowskiej.

iiiiiiiiKonferencja została objęta Patronatem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka, Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatary oraz Przewodniczącego Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana dra
inż. Stanisława Karczmarczyka. Bardzo dziękujemy za udzielone nam wsparcie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

         W piątek 10 kwietnia Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” od samego rana tętnił życiem. Organizatorzy dopinali wszystko na ostatni guzik i z radością witali przybyłych gości, którzy tłumnie docierali na Politechnikę. W tym roku w Konferencji wzięło udział niemal pięćdziesięciu referujących pochodzących aż z 14 uczelni technicznych z całej Polski, którymi są: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Opolska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Politechnika Krakowska.

        Po raz kolejny Konferencję uświetnił swoją obecnością Pan prof. dr hab. inż. Włodzimierz Lądowiec-2Starosolski. Nasz Gość Honorowy wygłosił wykład pt. „Projektowanie według Stanów Granicznych”. Wystąpienie Pana Profesora tradycyjnie już cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, a zdobyta wiedza z pewnością zaowocuje w przyszłości w naszym inżynierskim życiu. Pan Profesor uczestniczył również w porywających dyskusjach na temat wygłoszonych referatów i starał się przekazać nam jak najwięcej wskazówek ze swojego doświadczenia. Po Konferencji każdy posiadacz znanych nam wszystkim tomów Konstrukcji Żelbetowych mógł uzyskać indywidualną dedykację od Autora – uścisk dłoni, uśmiech
i autograf takiego autorytetu to z pewnością bezcenna pamiątka.

        Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy wystąpienia kolejnego Gościa Honorowego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pana dr inż. Mariana Płacheckiego, który wygłosił wykład „O przygotowaniu zawodowym inżynierów budowlanych, efektach kształcenia i uprawnieniach budowlanych”. W związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami, dotyczącymi zdobywania uprawnień budowlanych oraz z deregulacją zawodów, prelekcja była szczególnie ważna dla większości uczestników, którzy rozpoczynają dopiero swoją zawodową przygodę z branżą budowlaną. Uczestnicy mieli również okazję pogłębić wiedzę o aktualnościach ze świata budowlanego u źródła, czyli firm działających aktualnie na rynku. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentacji firm wspierających naszą Konferencję. Z przedstawicielami firm mogliśmy porozmawiać również w kuluarach. Dyskusje były czasem tak zacięte, że uczestnikom ciężko było się oderwać od stoisk, aby punktualnie wrócić na rozpoczynające się kolejne panele referatów J. W tym roku wsparli nas: Centrum Promocji Jakości Stali – właściciel marki Epstal, ATM, GammaCAD, Menard, Construsoft, Max Boegl oraz Wydawnictwo PWN, dzięki któremu mogliśmy rozlosować wśród uczestników Konferencji i wolnych słuchaczy bardzo atrakcyjne pozycje książkowe.

iiiiiiiiTematem przewodnim Konferencji było „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych”. Wygłoszone w siedmiu panelach referaty poruszały bardzo szeroko rozumianą tematykę budownictwa. Ku naszemu zadowoleniu najwięcej prac dotyczyło naszych ulubionych konstrukcji żelbetowych na równi z i materiałami budowlanym i konstrukcjami metalowymi, a zaraz za nimi uplasowało się modelowanie, metody obliczeniowe, analiza konstrukcji oraz geotechnika.

iiiiiiiiW tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Recenzentom za cierpliwe opiniowanie prac i udzielanie autorom cennych wskazówek oraz Komitetowi Naukowemu na czele z Panem Profesorem dr hab. inż. Wiesławem Ligęzą, dzięki któremu prace Komitetu Naukowego oraz Jury konkursów referatów po raz kolejny odbyły się bardzo sprawnie. W tym roku po raz pierwszy, oprócz studentów I i II stopnia, w konkursach referatów brali udział również Doktoranci. Oto jak ukształtowały się wyniki:

Konkurs referatów – I stopień:

Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za najlepszy referat spoza PK: Marta Maciaszek, Marcin Tryka „Charakterystyka rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych projektowanego budynku pasywnego” – UTP w Bydgoszczy

1 miejsce: Mateusz Klęczar, Adrian Twardosz „Analiza numeryczna rozkładu temperatury w przekroju słupa żelbetowego w warunkach pożarowych – porównanie z Eurokodem 2″ – PK

2 miejsce: Anna Semczuk „Metody usuwania zawilgocenia w budynkach” – PK (Conkret)

3 miejsce: Norbert Wierzbicki, Kamil Malinowski „Ocena stanu technicznego konstrukcji wieży drewnianej kościoła z XV w. na podstawie danych ze skaningu laserowego 3D” – UWM

Konkurs referatów – II stopień:

Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za najlepszy referat spoza PK: Marta Wiśniowska „Ścinanie w belkach żelbetowych – próba porównania różnych podejść obliczeniowych” – PG

1 miejsce: Nina Brożek, Paulina Deka „Właściwości prętów zbrojeniowych GFRP na przykładzie zbrojenia belki” – PK (Conkret)

2 miejsce: Konrad Leski „Rozwiązania projektowe wsporników w płytach żelbetowych” – PW

3 miejsce: Michał Majkut „Analiza stateczności zbocza skalnego na przykładzie kamieniołomu Lipowica” – AGH

Wyróżnienie: Paweł Młynarczyk „Analiza stateczności ogólnej żelbetowej konstrukcji budynku biurowego Berlin Entertainment district – cz. „C” – PK (Conkret)

Wyróżnienie: Mateusz Zakrzewski „Badanie drobnowymiarowych wyrobów stalowych poddanych próbie dwukierunkowego przeginania” – Politechnika Koszalińska

Konkurs referatów – III stopień:

Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za najlepszy referat spoza PK: Łukasz Kaczmarek „Numeryczna analiza scenariuszy rozwoju ruchów osuwiskowych na „Skarpie Warszawskiej” w rejonie południowej obwodnicy Warszawy” – UW

1 miejsce: Magda Kijania „Model CDP w analizie numerycznej próby pull-out” – PK

2 miejsce: Mateusz Kaczmarek, Agnieszka Szymańska „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania częstości własnych płyt prostokątnych” – PWr

2 miejsce: Radosław Szczerba, Wojciech Juszczyk „Odporność ramowych konstrukcji stalowych na oddziaływania wyjątkowe od zewnętrznego wybuchu” – PW

3 miejsce: Paweł Boroń „Sprężysto-plastyczna analiza nośności stalowego doczołowego połączenia śrubowego modelowanego MES” – PK

Wyróżnienie: Iga Rewers „Reguły wyznaczania szerokości rys belek żelbetowych” – PK

Wyróżnienie: Tomasz Howiacki „Błędy pomiarowe i niepewności w inżynierii lądowej” – PK

iiiiiiiiTradycyjnie przyznaliśmy również specjalną nagrodę Koła CONKRET, którą otrzymała Barbara Kożuch za referat: „Analiza wpływu drgań komunikacyjnych na budynek przy uwzględnieniu zapewnienia komfortu wibracyjnego dla ludzi w budynkach” – PK.

iiiiiiiiPoziom wygłoszonych rLądowiec-3eferatów oraz przeprowadzonych dyskusji był wysoki. Mamy nadzieję, że zwycięzcy są zadowoleni z nagród oraz że fantastyczna atmosfera na sali zachęci w przyszłym roku jeszcze więcej osób do podzielenia się z nami wynikami swojej pracy i badań naukowych.
W przerwach między panelami można było również wylosować drobne gadżety budowlane, które każdy inżynier mieć powinien 🙂

iiiiiiiiKonferencja to nie tylko wydarzenie naukowe. Podczas przerw kawowych nie zabrakło czasu na zawieranie nowych znajomości. Zadbaliśmy również o sportowe emocje dla Uczestników. W piątkowy wieczór, po intensywnie spędzonym czasie przeznaczonym na rozwój naukowy, przyszedł czas na rywalizację podczas turnieju kręgli w klubie Prominent. Atmosfera była wspaniała, rozegraliśmy niezliczoną ilość partii   i wymienialiśmy się doświadczeniami oraz wrażeniami minionego dnia. Nie sposób było znaleźć twarz bez uśmiechu, a był to dopiero niespełna półmetek Konferencji!

EuroV_kręgle

iiiiiiiiUroczyste zakończenie Konferencji odbyło się w sobotni wieczór w Restauracji „Hotelu pod Wawelem”, gdzie podziękowaliśmy naszym Gościom oraz wręczyliśmy nagrody zwycięzcom. Jedną z atrakcji niewątpliwie była możliwość podziwiania z tarasu panoramy naszego pięknego miasta oraz Zamku Królewskiego na Wawelu, który nasi Goście mogli poznać bliżej podczas niedzielnej wycieczki z Panią Przewodnik. Pogoda podczas całego weekendu spisała się tak dobrze jak my 😉 Mamy nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie w zakątkach słonecznego Krakowa.

Lądowiec-5

iiiiiiiiV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER okazała się wielkim sukcesem. Po miesiącach przygotowań i trzech dniach pełnych wrażeń byliśmy wykończeni, ale bardzo szczęśliwi. Z każdej strony docierały do nas pozytywne wrażenia Uczestników i obietnice przyjazdu na kolejne edycje wydarzenia. Jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok napływa do nas coraz więcej zgłoszeń od Autorów referatów, jak również od firm branżowych, zainteresowanych zaprezentowaniem się podczas konferencji. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, ma sens, że warto poza studiowaniem rozwijać się na innych polach, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

iiiiiiiiZanim całkiem opadły konferencyjne emocje, zdążyliśmy już zorganizować spotkanie podsumowujące, na którym przedyskutowaliśmy wszystkie uwagi i pomysły dotyczące VI Konferencji EUROINŻYNIER. Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych edycjach.    Ze swojej strony obiecujemy dać z siebie wszystko, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości 🙂

Do zobaczenia w kwietniu 2016 roku!

 

         Studentów zainteresowanych konstrukcjami żelbetowymi i działalnością w Kole zachęcamy serdecznie do uczestniczenia w naszych zebraniach, szkoleniach, wycieczkach na budowy.

W imieniu SKN KŻ Conkret

Przewodnicząca – Magdalena Drogosz

Odpowiedz