SKNKŻ Conkret zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie modelowania konstrukcji żelbetowych w programie RFEM 5

Szkolenie odbędzie się w wymiarze dwóch spotkań:

I spotkanie – 14.12.2016 o godz. 1800 w sali 119 (budynek Instytutu L-1)
II spotkanie – 20.12.2016 o godz 1800 w sali 6 (budynek Instytutu L-1)

Czas trwania każdego ze spotkań to 2 godziny zegarowe.

Program szkolenia:

  • konfiguracja programu,
  • modelowanie żelbetowych ustrojów o konstrukcji szkieletowej i płytowo-słupowej,
  • model szkieletu przestrzennego ze stropami dwukierunkowo zbrojonymi,
  • ustroje płytowo-słupowe (bezbelkowe),
  • przebicie płyty w ustroju płytowo-słupowym,
  • analiza momentów na słupach – jaki moment uwzględniamy do obliczeń,
  • moduły do wymiarowania zbrojenia: RF-Concrete, RF-Columns, RF-Punch.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zapisy trwają do piątku 2.12.2016

Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo przy zapisach mają aktywni członkowie Koła Conkret.
Osoby zakwalifikowane zostaną o tym powiadomione drogą mailową w poniedziałek 5.12.2016
Osoby, które jednak nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu proszone są o przekazanie nam tej informacji – na pewno znajdą się chętni!

Serdecznie zapraszamy!

Odpowiedz