Recenzje książek Wydawnictwa Naukowego PWN

„Konstrukcje wsporcze dźwignic”

Tytuł: „Konstrukcje wsporcze dźwignic”

Autor: Jan Żmuda

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Książka „Konstrukcje wsporcze dźwignic” zawiera opis zasad projektowania belek podsuwnicowych i słupów hal lub estakad, na których opierają się belki podsuwnicowe. Opisy te komentują i wyjaśniają często niełatwe zapisy Eurokodów.

W książce zawarty jest szeroki opis elementów dźwignic oraz torów jezdnych wraz z dokładnymi ilustracjami, przedstawiającymi takie detale jak m.in. urządzenie chwytne czy koła suwnicy. Autor dokładnie opisał również obciążenia działające na belkę podsuwnicową, przedstawił sposób wyznaczania sił wewnętrznych w belkach jednoprzęsłowych oraz ciągłych wieloprzęsłowych, a także opisał parametry stanów granicznych użytkowalności (ugięcia i drgania), które są ważnymi zagadnieniami dla tego typu konstrukcji.

Kolejno omówione zostały zasady wymiarowania belek podsuwnicowych ze środnikami klas 1,2,3 i oddzielnie klasy 4, a także zasady projektowania belek podsuwnicowych niestężonych i ze stężeniami pełnościennymi lub kratownicowymi oraz wymiarowanie słupów i estakad podsuwnicowych z opisem schematów statycznych. Wszystkie te zagadnienia zostały opatrzone wieloma rysunkami, tabelami, wykresami oraz przydatnymi wzorami co znacznie ułatwia zrozumienie przedstawianych treści.

W końcowych rozdziałach autor umieścił zasady projektowania torów wciągników oraz metodologię sprawdzania nośności na zmęczenie i trwałości zmęczeniowej projektowanych lub eksploatowanych belek podsuwnicowych, co niestety często jest w bardzo niewielkim stopniu omawiane na studiach.

Wszystkie rozdziały zakończone są dokładnymi przykładami obliczeniowymi, co dla mnie jako studentki budownictwa jest niezwykle przydatną kwestią.

Podsumowując, książkę „Konstrukcje wsporcze dźwignic” polecam wszystkim studentom i projektantom budowlanym konstrukcji stalowych, ponieważ jest to pozycja przejrzysta, dobrze zilustrowana i napisana „po inżyniersku” bez zawiłych i niezrozumiałych kwestii.

 

Kinga, V rok, Wydział Inżynierii Lądowej PK

 

„MECHANIKA BUDOWLI teoria i przykłady”

Tytuł: „MECHANIKA BUDOWLI teoria i przykłady”

Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Książka pt.: „MECHANIKA BUDOWLI teoria i przykłady” Mariana Palucha jest to pierwsza pozycją w księgarniach omawiająca zakres mechaniki budowli obowiązujący na studiach inżynierskich związanych z budownictwem lądowym okraszona tak licznymi drobiazgowo rozwiązanymi przykładami obliczeniowymi.

Początek książki stanowi wprowadzenie do przedmiotu, gdzie autor przedstawia w sposób przejrzysty niezbędne pojęcia do zrozumienia mechaniki budowli. Nie ma tutaj zawiłych wzorów i teoretycznych  wywodów, zostały poruszone jedynie najważniejsze, bogato ilustrowane, zagadnienia. Dodatkowo i  co jest niezwykle ważne dla młodego studenta, w celu lepszego zrozumienia, po każdej omawianej kwestii autor zamieścił wiele szczegółowo rozwiązanych przykładów obliczeniowych (w pierwszym rozdziale aż 28). Mamy tutaj przykłady wyznaczania sił przekrojowych w płaskich układach prętowych i cięgnowych statycznie wyznaczalnych, linii wpływu reakcji podporowych i sił przekrojowych oraz przemieszczeń liniowych i kątowych płaskich układów prętowych. Nie kończy się na trywialnych przykładach belki wspornikowej, czy gerberowskiej, pojawia się wiele bardzo interesujących rozwiązań np.: Układ płaski kratowo-łukowo-ramowy, Łuk paraboliczny ze ściągiem, czy wzmocniony prętami kratowymi, a nawet kładka dla pieszych itp.

Kolejne dwa rozdziały poświęcone są rozwiązywaniu układów statycznie niewyznaczalnych. Na początek metoda sił. Po krótkim wstępie teoretycznym pojawia się kilkanaście przykładów obliczeniowych, m. in. wyznaczanie sił przekrojowych w ramach płaskich i przestrzennych, łukach, belkach, kratownicach oraz rusztach, ponadto linie wpływu ram oraz belek. Dalej mamy omówioną metodę przemieszczeń, również z licznymi rozwiązaniami, w tym układy poddane obciążeniu geometrycznemu oraz termicznemu. Na koniec rozdziału pojawiają się przykłady rozwiązań z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Dynamika płaskich układów prętowych to kolejny rozdział wprowadzający czytelnika w podstawowe zagadnienia dynamiki. Zaczynając od układów o jednym stopniu swobody dynamicznej, przechodzimy przez drgania własne układu o N dynamicznych stopniach swobody do drgań wymuszonych nietłumionych. Tutaj również bogato ilustrowane przykłady i wyjaśnienia.

Na koniec autor omawia nam stateczność prętów i ram w zakresie sprężystym, kończąc te rozważania kilkoma rozwiązanymi zadaniami.

Dodatkowo na koniec każdego rozdziału pojawiają się zadania do samodzielnego rozwiązania.

Książka jest niezwykle przydatna dla studentów rozpoczynających naukę dynamiki budowli, ponieważ mnogość przykładów pozwoli im z łatwością przyswoić omawiane pojęcia. Myślę, że może być pomocna również dla projektantów zajmujących się wymiarowaniem konstrukcji budowlanych, jak również dla prowadzących zajęcia, którzy pragną jak najlepszy sposób przekazać wiedzę studentowi.

Osobiście uważam, że książka jest bardzo ciekawa i godna polecenia.

 

Damian, V rok WIL PK

Poprawiony (czwartek, 14 listopada 2013 15:33)

 

"Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych"

Tytuł: "Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych"

Autorzy: Włodzimierz Martinek, Zbigniew Tokarski, Kazimierz Chojnacki

Wydawnictwo Naukowe PWN,  2012 r.

 

Recenzowana książka jest kompleksowym omówieniem całego procesu budowy drogi mieszczącym się na niespełna 490 stronach. Z racji na mnogość poruszanych zagadnień autorzy musieli dokonać wyboru, które z tematów rozwinąć, o których tylko wspomnieć, a które pominąć. Dlatego kluczowym kryterium, niezbędnym do oceny tego tytułu, jest przywołanie docelowego odbiorcy książki, którym według zapisów ze wstępu są studenci kierunków związanych z drogownictwem, uczniowie techników drogowych oraz osoby pracujące w branży drogowej pragnące odświeżyć swoją wiedzę. Domyślamy się zatem, że w książce główny nacisk położony jest na fundamentalne zagadnienia związane z drogownictwem, tak też jest w rzeczywistości.

Poprzez lekturę ośmiu rozdziałów zdobywamy szeroki pogląd na przygotowanie, technologię produkcji, kierowanie, optymalizację i utrzymanie inwestycji drogowych. Wszystkie te zagadnienia zostały ułożone w logicznie wynikające po sobie rozdziały. Dodatkowo w treści ukryte są definicje podstawowych pojęć związanych z drogownictwem, które w subtelny sposób zostały wyróżnione poprzez techniki edytorskie. Dzięki temu zabiegowi czytelnik nie jest znudzony encyklopedyczną formą definicji, które są niezbędne w tym przypadku. Ponadto książka została podzielona na szereg podrozdziałów tworząc przejrzystą i łatwą w nawigacji strukturę.  Na uwagę zasługuje przyjazność użytego języka. Bez wątpienia jest on
w pełni zrozumiały dla uczniów i studentów, a zarazem profesjonalny dla doświadczonych inżynierów. Autorzy z łatwością przeplatają opis tradycyjnych podejść i technologii, z nowoczesnymi ich odpowiednikami oraz zagadnieniami ochrony środowiska, które obecnie są kluczowym argumentem w procesie decyzyjnym. Jest to rzadko spotykana cecha książek o tematyce technicznej, które zazwyczaj wyraźnie rozgraniczają te dwa nurty.

Bogaty zbiór prostych, w dobrym znaczeniu tego słowa, i przejrzystych schematów, wykresów, zdjęć i rysunków pozwala poprzez rzut oka zrozumieć złożoność wielu zagadnień. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na konsekwentne i trafne zabiegi edytorskie. Poprzez odpowiedni dobór czcionki, zakreśleń lub innych form przyciągania wzroku, bez problemu odnajdujemy interesujące nas zagadnienie lub przykłady obliczeniowe.

Pomimo poruszenia bardzo wielu problemów, w książce brakuje pewnych cech poradnika, czyli opisu prostych metod sprawdzania parametrów poszczególnych robót w terenie, sposobów rozwiązywania problemów, czy też możliwych rozwiązań alternatywnych. Są to kluczowe zagadnienia, które mogą interesować docelowego odbiorcę tytułu, czyli osobę rozpoczynającą swoją przygodę z drogownictwem. Pewną formą pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania są bogate odwołania do literatury zamieszczone na końcu każdego z rozdziałów.

Podsumowując należy jeszcze raz podkreślić, że jest to książka bardzo przyjazna dla czytelnika. Bez wątpienia jest to obowiązkowa lektura dla adeptów drogownictwa, gdyż poprzez jej lekturę posiądą podstawową wiedzę o niemal wszystkich zagadnieniach związanych z procesem budowy drogi. Pozostaje jednak pytanie czy jest to pozycja godna polecenia praktykom drogownictwa. Myślę, że wielu z nich może być rozczarowanych elementarnością większości poruszanych zagadnień, jednak w myśl zasady, iż najbardziej praktyczna jest dobra teoria, również i ta grupa czytelników powinna ze zrozumieniem i pokorą pochylić się nad tym tytułem.

Mateusz Ciołek, rok V, Budownictwo WIL PK

 

„Diagnostyka konstrukcji żelbetowych." tom 2

Tytuł: „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu” tom 2

Autor: Adam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Tom II „Diagnostyki Konstrukcji Żelbetowych” w niczym nie ustępuje pierwszemu jeżeli chodzi o przejrzystość treści, liczbę rysunków, tabel i wykresów znacznie ułatwiających lekturę. Skupia się on szczegółowo na zagadnieniu korozji zbrojenia i właściwościach ochronnych betonu. W ciekawy sposób omówione zostały zarówno zagadnienia oddziaływania środowiska na konstrukcje, procesy zmniejszające ich trwałość, a także zjawisko korozji stali.

Kompleksowe podejście, łączące wiedzę z chemii, fizyki, elektrotechniki oraz budownictwa pozwala znacznie lepiej zrozumieć jakby na to nie patrzeć podstawowe zjawiska. Schematy, na których przedstawiono mechanizm korozji na poziomie molekularnym - przy pomocy rysunków poszczególnych atomów i ich zachowania - przynajmniej dla mnie są idealnym sposobem wytłumaczenia procesu korozji. Kolejną doskonale zobrazowaną sprawą jest kwestia klas ekspozycji betonu – przy pomocy rysunków budynku oraz kładki dla pieszych nad zbiornikiem wodnym autorzy w perfekcyjny sposób sprawili, że „sucha” dotychczas tabela z normy nagle znalazła proste odzwierciedlenie w rzeczywistości! Dodając do tego jeszcze dobrej jakości fotografie, z dokładnymi opisami, otrzymujemy pełny obraz istotnych zagadnień.

Diagnostyka Konstrukcji Żelbetowych tom II również opiera się na Eurokodach, zwłaszcza Eurokodzie 2. Przedstawia metody oceny szybkości korozji zbrojenia w żelbecie, badania właściwości ochronnych betonu oraz ocenę zagrożenia korozyjnego. Podobnie jak w tomie pierwszym trafiamy na przykłady analizy i interpretacji konkretnych wyników, fotografie i omówienie dostępnego na rynku sprzętu, a także jego sposobu działania.

Książka jest idealna nie tylko dla osób, które bardziej interesują się diagnostyką konstrukcji żelbetowych, ale także dla wszystkich studentów i nie tylko, którzy dzięki niej z pewnością bardziej zrozumieją mechanizmy korozji stali i zabezpieczający wpływ betonu – czyli między innymi po co tak właściwie jest otulina... ;)

Kasia, III rok, Wydział Inżynierii Lądowej PK

 

"Diagnostyka konstrukcji żelbetowych" tom I

Tytuł: „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali” tom 1

Autor: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych jest zagadnieniem, które na uczelniach omawiane jest często w sposób skrótowy i powierzchowny. Są jednak osoby, które w większym stopniu zainteresowane są tym, w jaki sposób można określić rzeczywiste parametry materiałów w konstrukcjach żelbetowych... Dla nich właśnie idealna będzie obszerna i bardzo dobrze przygotowana publikacja – „Diagnostyka Konstrukcji Żelbetowych” wydawnictwa PWN.

Książka od samego początku przykuwa uwagę prostą, ładnie skomponowaną okładką. Po zajrzeniu do spisu treści widać, że omówione zostały praktycznie wszystkie aspekty diagnostyki konstrukcji. W pierwszym rozdziale autorzy zaczynają od ogólnych zasad i rodzajów badań, nie zapominając także o informacjach niezbędnych przy opracowywaniu wyników, takich jak na przykład wyznaczanie niepewności  pomiarów wraz z potrzebnymi wzorami. Tekst ciągły czyta się dobrze, głownie ze względu na przejrzyste pogrubienia ważniejszych słów kluczowych, krótkie akapity, wielopoziomowe listy wypunktowań i zestawienia tabelaryczne. Kolejne rozdziały tomu I opisują kolejne metody badań i pomiarów, których nie sposób tu wymienić – wystarczy zajrzeć do spisu treści, by przekonać się, jak szczegółowo autorzy zajęli się opracowaniem zagadnienia diagnostyki. Warto wspomnieć, że pierwszy tom liczy niecałe 700 stron!

Każda metoda opisana jest w sposób prosty, ale i dokładny. Omówiony został nie tylko sposób przeprowadzania badania, ale także ogólna zasada budowy przyrządów pomiarowych i ich działania, co pozwala bardziej dociekliwym na dokładniejsze zrozumienie poszczególnych badań. Tam, gdzie to potrzebne, szczegółowo opisane są także warunki przeprowadzania badania oraz czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na wyniki. Opisy zilustrowane są licznymi schematami i rysunkami, nie pominięto też zdjęć przyrządów urządzeń badawczych, co jest dosyć ważne zwłaszcza dla studentów, których obycie z diagnostyką konstrukcji zazwyczaj jest niewielkie. Co więcej, część opisów badań zakończona jest licznymi przykładami, które na konkretnych danych pozwalają zrozumieć sposób analizy i interpretacji wyników. Co ważne, książka przedstawia zagadnienia omówione zarówno zgodnie z Eurokodami, jak i z polskimi normami.

„Diagnostykę Konstrukcji Żelbetowych” dobrze czyta się idąc po kolei, chociaż nie sprawia problemów także podczas sprawdzania jednego, wyrwanego z kontekstu zagadnienia. Opisy potrafią zaciekawić, a świadomość, w jaki sposób działają wybrane urządzenia jest bezcenna :)

Kasia, III rok, Wydział Inżynierii Lądowej PK

 

„Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” tom 3

Tytuł: „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” tom 3

Autor: Włodzimierz Starosolski

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Chcesz wiedzieć więcej niż inni na temat konstrukcji żelbetowych? Zaglądnij do trzeciego tomu książki:„Konstrukcje żelbetowe  według Eurokodu 2 i norm związanych”,autorstwa profesora Włodzimierza Starosolskiego.

Rozwijając się w zakresie konstrukcji żelbetowych ścieżką nakreśloną przez profesora Starosolskiego , przebrnąłem z uśmiechem na twarzy przez  tom I i tom II omawianego tytułu, po czym stałem się szczęśliwym posiadaczem tomu III. Dlaczego szczęśliwym? Otóż zawiera on dokładne i rzeczoweomówienie zagadnień, bez znajomości których ciężko jest zaprojektować jakikolwiek budynek. Myślę tu przede wszystkim o takich elementach konstrukcyjnych jak fundamenty, słupy oraz ściany. Oczywiście oprócz tego w tomie III znajdziemy szereg innych nie mniej ważnych informacji oraz porad inżynierskich.

Książka podzielona jest na siedem rozdziałów, w których  profesor Starosolski omawia w sposób niezwykle dokładny a zarazem prosty i klarowny projektowanie i  wykonawstwo słupów , ścian  oraz fundamentów.Na uwagę zasługujerównież rozdział , w którym autor omawia obliczanie i konstruowaniemiejsc szczególnych m.in. takich jak : naroża, wsporniki czy otwory. Każdy przedstawiony przypadek został dokładnie przeanalizowany i opatrzony konkretnymi poradami konstrukcyjnymi.  W innych rozdziałach znajdziemy  wiele rzeczowych informacji na temat konstruowania posadzek przemysłowych oraz ścian oporowych. Osobnoprzedstawione zostały również zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych modelami prętowymi.

Oczywiście opisy uzupełnionesą rysunkami, które dokładnie obrazują poruszane zagadnienia i pozwalają łatwo zrozumieć przedstawiane problemy. Podręcznik staje się przez to potężnym kompendiumwiedzy zarówno dla osób studiujących jak również tychktóre już zajmują się   projektowaniem  lub wykonawstwem konstrukcji żelbetowych.

Nie trzeba chyba dodawać,że wszystkie omówione zagadnienia są zgodne z Eurokodem 2, a w kwestiach, w których jest to wydawałoby się niezbędne autor odwołuje się do innych norm związanych, co jest dokładnie zaznaczone w tekście.

Książkę mogę bez zwątpienia polecić osobom, które nie miały styczności z dwoma poprzednimi tomami,  a chcą się szczególniezająć zagadnieniami poruszanymi w tomie III . W przypadku osób które zetknęły się już z innymi tomami jest to oczywiście pozycja obowiązkowa, aby uzupełnić swoją wiedzę związanąz konstrukcjami żelbetowymi.

Jednym zdaniem: polecam  zarówno studentom jak  i praktykującym inżynierom , gwarantuję wielką satysfakcję i zadowolenie z posiadania tej pozycji w swojej biblioteczce!

Adrian, III rok, Wydział Inżynierii Lądowej PK

 

„Konstrukcje metalowe. Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania”

Tytuł: „Konstrukcje metalowe. Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania”

Autor: Szymon Pałkowski

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010

„KONSTRUKCJE METALOWE” Szymona Pałkowskiego to podręcznik do projektowania wybranych zagadnień z zakresu kontrukcji stalowych, przeznaczony zarówno dla projektantów, jak i studentów budownictwa. Jest to wydanie drugie- oparte na Eurokodzie 3.

Całość składa się z 6 niezależnych części:  prety złożone, konstrukcje łukowe, konstrukcje cięgnowe, tężniki w konstrukcjach stalowych, ramy o węzłach podatnych i zwichrzenie belek. Każda z nich jest starannie opisaną, niezależną częścią, a więc pozwala na czytanie tematów w dowolnej kolejności. Pierwsze podrozdziały opisują specyfikę zagadnienia, jego rodzaje , technologię stosowania, materiały, ich parametry i właściwości mechaniczne. Kolejne, zawierają szczegółowo opisane algorytmy obliczeń (stateczności, nośności, zwichrzenia itp), czyli to, co najefektywniej wspomaga pracę projektantów. Dodatkowo, w załączniku umieszczono tabelaryczne zestawienie długości wyboczeniowych i obciążeń krytycznych elementów konstrukcji stalowych.  Autor prostym językiem opisuje rzadko omawiane zagadnienia, urozmaicając tekst ilustracjami, tabelami i przykładowymi rozwiązaniami zadań, tak, że nawet  początkujący projektant może śmiało sięgać po tą pozycję. Każdy dział tworzy niezależną całość, a więc pozwala na czytanie tematów w dowolnej kolejności.

W mojej opinii książka jest godna polecenia- szczególnie ze względu na przejrzystą i zwięzłą formę, oraz ciekawe zagadnienia, których na próżno można szukać w większości popularnych opracowań z zakresu konstrukcji stalowych. Podręcznik opracowano z uwzględnieniem zasad Eurokodu 3, tym bardziej więc, warto się z nim zapoznać.

 

Joanna, Wydział Inżynierii Środowiska, PK

 

„Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” tom 1

Tytuł: „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” tom 1 wydanie XIII

Autor: Włodzimierz Starosolski

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Tom 1 wydania XIII bardzo dobrze znanego wśród studentów i projektantów leksykonu wiedzy nt. konstrukcji żelbetowych prezentuje zupełnie nowa formę. Po raz pierwszy jako normy podstawowe potraktowano normy „europejskie”, a normy „polskie” pozostały jako punkt odniesienia lub uzupełnienie braków w Eurokodzie 2 i normach związanych. Pierwszy tom jest kwintesencją podstawowej wiedzy o projektowaniu konstrukcji żelbetowych, jaką inżynier powinien posiadać. Znajdziemy tu nie tylko czyste procedury obliczeniowe, ale także szeroką gamę zdjęć i tablic uzupełniających. Autor wprowadził do tekstu podręcznika oznaczenia, które mają na celu podzielić materiał na ten, który jest niezbędny do opanowania na studiach inżynierskich oraz ten, który należy przyswoić na studiach magisterskich i podyplomowych.

Wśród zagadnień , po które możemy sięgnąć do tego tomu widnieją:  zestawienie obciążeń, zasady rysowania konstrukcji żelbetowych, ogólne zasady wymiarowania zbrojenia z dokładnym opisem wszystkich stosowanych rodzajów połączeń oraz ich szczegółowymi rysunkami a także cały rozdział poświęcony zagadnieniom pożarowym i zabezpieczeniom konstrukcji z betonu na działanie ognia. Wspomniana tematyka została ujęta w pierwszej połowie tomu. Drugą jego część  autor poświęca tematyce stropów płytowo – belkowych, gdzie zostały podane zasady projektowania tego typu konstrukcji od a do z. Podążając za tekstem możemy śmiało projektować taki strop zarówno z płyt
i belek monolitycznych jak i prefabrykowanych. W porównaniu z poprzednimi wydaniami, tom I
w nowej odsłonie jest uboższy o tematykę projektowania stropów gęsto żebrowych, które znalazły się w innych tomach, dzięki czemu, ku miłemu zaskoczeniu obok tradycyjnych schematów i szkiców, pojawiły się zdjęcia przedstawiające realny wygląd konstrukcji, czy też rzeczywistą postać konkretnego problemu.

Cieszy fakt, że autor pozostał przy prostym języku, zrozumiałym dla studenta i niedoświadczonego projektanta, co oczywiście nie znaczy, że tom I nadaje się jedynie jako podręcznik na studia. Pozycja ta z powodzeniem znajdzie uznanie zarówno wśród studentów zaczynających przygodę z żelbetem, jaki wśród doświadczonych projektantów.

Z przyjemnością polecam ten podręcznik.

Kasia, III rok, Wydział Inżynierii Lądowej, PK

 

„KONSTRUKCJE ŻELBETOWE według Eurokodu 2 i norm związanych”, tom 1

Tytuł: „KONSTRUKCJE ŻELBETOWE według Eurokodu 2 i norm związanych”, tom 1

Autor: Włodzimierz Starosolski

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Nadszedł wreszcie taki moment w mojej studenckiej karierze, w którym odkryłem zagadnienie szczególnie dla mnie interesujące– konstrukcje żelbetowe. Niesiony tym odczuciem udałem się do Głównej Księgarni Naukowej w Krakowie celem nabycia literatury odpowiedniej. Książka Pana Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego pt. „Konstrukcje Żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” przykuła momentalnie moje spojrzenie swoją elegancką, stylową oprawą. Jednak, jako że nie ocenia się książki po okładce, z uwagą zapoznałem się z zawartością rzeczonej pozycji. Już pierwszy kontakt z lekturą okazał się udany – zdrowa równowaga między tekstem jednolitym, wzorami i bogatym opracowaniem rysunkowym przesądziła o mojej decyzji – w koszyku wylądował I tom, a tuż za nim i tom II.

Panu Profesorowi Starosolskiemu udało się niewątpliwie sprostać gustom szerokiej rzeszy odbiorców. „Konstrukcje Żelbetowe” nasycone są olbrzymią ilością informacji. Dowiedzieć możemy się o wielu zagadnieniach praktycznych, takich jak: sposoby kształtowania zbrojenia, rodzaje połączeń prętów, czy, chociażby, słów kilka o samym procesie wykonywania konstrukcji żelbetowych. Również dla zagorzałych teoretyków znajdą się nader adekwatne rozdziały: redystrybucja momentów zginających, sztywność elementów żelbetowych, czy współpraca prefabrykatów przy przenoszeniu obciążeń zapewnią dociekliwemu czytelnikowi wiele godzin poważnych rozważań.

Bardzo cenię sobie w książce Prof. Starosolskiego kolejność prezentowania informacji. Wstęp dotyczący podejść projektowych w Eurokodach oraz obszerne wyłożenie właściwości stali i betonu pozwala cieszyć się bardziej zrozumiałą lekturą dalszych rozdziałów.

Jedyne, czego zabrakło mi w książce „Konstrukcje Żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych” to dokładniejszego przedstawienia modelu pracy przekroju zginanego: jak policzyć nośność przekroju zginanego, jak sprawdzić, czy przekrój jest pojedynczo, czy podwójnie zbrojony, jak rozkładają się siły w betonie i stali. Przyznać muszę naturalnie, że zagadnienie to jest tak podstawowe, że każdy zabierający się za książkę Prof. Starosolskiego prawdopodobnie doskonale sobie zdaje z niego sprawę.

„Konstrukcje Żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” to obszerne kompendium wiedzy nt. konstrukcji żelbetowych. Jestem przekonany, że cały, pięciotomowy zestaw książek Profesora będzie w pełni odpowiadał potrzebom zarówno aktywnych projektantów konstrukcji żelbetowych, studentów oraz kadry naukowej. Jeśli jednak nie chcesz zrozumieć czegoś nowego, a szukasz jedynie prostych algorytmów do przepisania do MathCADA – rozczaruję Cię – takich tu nie znajdziesz ;)

Oczywiście gorąco polecam!

Konrad, III rok, Budownictwo, Wydział Inżynierii Lądowej PK

 

„Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 – atlas rysunków”

Tytuł: „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 – atlas rysunków”

Redakcja naukowa: Adam Zybura

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Zdecydowanie obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego żelbetnika, rysownika
i studenta budownictwa!

Jak udowadniają Autorzy, sztuka tworzenia rysunku nie polega na tym by spędzić nad nim jak najwięcej czasu rysując co popadnie – to sztuka przekazywania maksimum treści przy minimum objętości z zachowaniem przejrzystości i pełni przekazu.

Atlas stanowi kompendium wiedzy nie tylko z zaawansowanego rysunku technicznego, ale również uczy jak wykorzystywać obowiązkowy w dzisiejszej pracy projektanta konstrukcji program do rysowania jakim jest BeStCAD. Znacznym ułatwieniem w zrozumieniu przyjętej formy rysunku jak i samej konstrukcji, jest poprzedzający każdy temat obszerny opis dotyczący warunków pracy omawianego obiektu, niezbędnych informacji jakie powinny się znaleźć na rysunku i komentarz dotyczący najczęściej stosowanych rozwiązań.

Niektórych książek nie trzeba reklamować – po prostu otwórz i sam się przekonaj że warto ją mieć J

Dawid, III rok, Wydział Inżynierii Środowiska PK

 

„Projektowanie zbiorników żelbetowych – zbiorniki na materiały sypkie”

Tytuł: „Projektowanie zbiorników żelbetowych – zbiorniki na materiały sypkie” tom 1

Autor: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 

Jeżeli chcecie zaprojektować zbiornik żelbetowy, to ta książka z pewnością ułatwi Wam zadanie!!!

Można ją podzielić na dwie części. Pierwsza z nich, „teoretyczna”, zawiera ogólne informacje dotyczące klasyfikacji zbiorników oraz dokładnie przedstawione sposoby obciążania konstrukcji i wyznaczania sił wewnętrznych. Autorki powołują się tutaj na reguły i zasady zapisane w EC1-4, dotyczące parć materiałów sypkich na ściany zbiorników oraz ich tarcia. Znaleźć tutaj można również zalecenia dotyczące konstruowania elementów i kształtowania zbrojenia oraz informacje dotyczące awarii i napraw.

W drugiej, „praktycznej”  części książki znajdują się gotowe przykłady obliczeniowe silosów o różnych smukłościach i przekrojach poprzecznych. Siły wewnętrzne w konstrukcjach wyznaczone zostały za pomocą coraz częściej stosowanej Metody Elementów Skończonych, przy użyciu modeli 3D, wykonanych w programie ROBOT Structural Analysis.

Podręcznik napisany jest bardzo prostym i zrozumiałym językiem. Zawiera wiele wykresów, zdjęć oraz rysunków schematycznych, które ułatwiają zrozumienie problemu. Do pełni szczęścia czytelnika brakuje tylko algorytmów do wymiarowania zbrojenia, jednak wprawny inżynier powinien szybko poradzić sobie z tym problemem, bazując na wiedzy z przedmiotów konstrukcyjnych.

Bardzo gorąco polecamy tę książkę zarówno studentom studiów magisterskich jak i projektantom konstrukcji żelbetowych!!!

 

Iga i Magda, V rok, Wydział Inżynierii Lądowej PK

Poprawiony (piątek, 16 marca 2012 17:00)

 
Więcej artykułów…