Szkolenia

Szkolenie 1-3.03.2011

W dniach 1-3 marca 2011 nasze koło zorganizowało szkolenie z oprogramowania AutoCAD Structural Detailing 2011 oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 przeprowadzone przez Firmę Robobat. Zarówno na poziom podstawowy, który mamy już za sobą, jak i na poziom dla zaawansowanych zgłosiła się duża liczba zainteresowanych studentów, zachęconych atrakcyjną ceną szkolenia.

Każdego dnia szkoliło nas dwóch inżynierów z Firmy Robobat: jeden prowadzący, drugi inżynier do pomocy uczestnikom. Przez pierwsze 2 dni po 8 godzin lekcyjnych poznawaliśmy podstawy obsługi programu Robot. W pierwszy dzień nabywaliśmy elementarną wiedzę w zakresie wymiarowania konstrukcji stalowych, w drugi zaś żelbetowych. W przyjaznej atmosferze odkrywaliśmy coraz to więcej nowych dla nas opcji programu, którego możliwości są ogromne. Tworzenie modelu obliczeniowego, wykresy sił przekrojowych, mapy naprężeń, powierzchnie zbrojenia- to wszystko teoretycznie nie powinno nas już przerażać.

Ostatniego dnia poznaliśmy wersję AutoCADa wyspecjalizowaną w szybkim tworzeniu rysunków dla konstrukcji żelbetowych. AutoCAD Structural Detailing moduł Żelbet umożliwia nam prostą definicję zbrojenia, automatyczne zestawienia materiałów i elementów oraz wiele uproszczeń w porównaniu do podstawowej wersji AutoCADa. Dodatkowo program jest kompatybilny z innymi programami Autodesku, jak również z pakietem Office, co ułatwia edycje rysunków. Po poznaniu zalet i możliwości ASD, chyba wszyscy przekonali się o przydatności tego programu w życiu inżyniera i studenta budownictwa.

Po przebytym szkoleniu każdy uczestnik miał otrzymać imienny certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesku. Serdeczne podziękowania dla prowadzących szkolenie za przekazaną nam wiedze i umiejętności obsługi programów! Otrzymaliśmy solidne podstawy do rozpoczęcia pracy z programami, a rzeczywistość zweryfikuje co naprawdę nauczyliśmy się w ciągu tych 3 dni.

G. Rozenbajgier, U. Wójtowicz