Studencka Sesja Kół Naukowych 2010

CONKRET odnosi sukces na SSKN 2010 !!!

23 kwietnia 2010 r.

Jak co roku stanęliśmy w szranki o miejsca na Studenckiej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – efekty naszej pracy przerosły jednak nasze najśmielsze oczekiwania. Referaty na naszym Wydziale rozpisano na dwie sale przyporządkowując do nich prelegentów pod kątem tematyki przygotowanej przez nich prezentacji. Tym sposobem w przypisanej nam sali 201 spośród 11 prezentacji, aż 9 stanowiły prace przygotowane pod barwami Naszego Koła! Tym samym staliśmy się najowocniej pracującym Kołem na Kierunku i ponad dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę naszych wystąpień w porównaniu z rokiem ubiegłym, utrzymując jednocześnie ich wysoki poziom merytoryczny – o czym świadczą zajęte miejsca i zdobyte wyróżnienia.

Poprawiony (niedziela, 07 listopada 2010 15:51)

Więcej…

 

VII Konferencja Naukowa Studentów

CONKRET w mieście „tysiąca mostów”


Kolejna, już siódma, Konferencja Naukowa Studentów (KNS) miała swoją edycję w dniach 18-20 maja na Politechnice Wrocławskiej.

Tradycyjnie, hasło przewodnie konferencji „Człowiek, cywilizacja, przyszłość” przyświecało uczestnikom wrocławskich spotkań. KNS, rozrastając się z roku na rok, dała szansę zaprezentowania studentom oraz doktorantom I roku łącznie przeszło 140 prac z różnych dziedzin nauki. Różnorodność paneli (m.in. Informatyzacja współczesnego życia, Techniczne spojrzenie na człowieka, Biocywilizacja, Doga ku przyszłości) owocowała zakresem tematów przedstawianych prac.

Poprawiony (niedziela, 07 listopada 2010 15:52)

Więcej…

 

38 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

Zgodnie z tradycją co roku na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim organizowane jest Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. W maju odbyła się już jego 38-ma edycja zatytułowana ”Koła naukowe szkoła twórczego działania” i była ona rekordowa pod względem liczby uczestników jak i różnorodności paneli naukowych w których prowadzono dyskusję.

Poprawiony (niedziela, 07 listopada 2010 15:52)

Więcej…

 

Sesja Kół Naukowych PK 2009

Conkret kolejny rok w czołówce

28 kwietnia 2009 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej odbyła się Sesja Studenckich Kół Naukowych poświęcona prezentacji multimedialnych referatów przygotowanych przez członków Kół Naukowych działających na Naszym Wydziale. Liczba prelegentów w tym roku była tak duża, że prezentacje musiały równocześnie odbywać się w 3 salach!

Poprawiony (niedziela, 07 listopada 2010 15:53)

Więcej…