VINCI OFFICE CENTER 24.04.2009

W dniu 24.04.2009 roku nasze Koło Naukowe odwiedziło budowę VINCI – nowoczesnego, 12-sto kondygnacyjnego biurowca klasy A, który powstaje w Krakowie przy ulicy Opolskiej. Autorami projektu są architekci zakopiańskiego biura „Studio 51”.

Najważniejsze dane obiektu to:

Typ budynku:
biurowy z usługowym parterem

Powierzchnia biurowa 18000 m2

Wysokość budynek wysoki (>48m)

Konstrukcja płytowo – słupowa

Siatka słupów oczko ok. 8mNajniższa część budynku została posadowiona 8 - 9 m poniżej poziomu przylegającego terenu co przy płytkim występowaniu wód gruntowych wymusiło na wykonawcy wykopanie dwóch studni zaopatrzonych w pompy usuwające gromadzącą się w wykopie wodę. Ze względu na występowanie iłów w strukturze geologicznej pod wznoszonym budynkiem, konieczna okazała się permanentna kontrola depresji wody gruntowej. Zabieg ten miał zagwarantować stałość parametrów geotechnicznych i uchronić wykonawcę przed drogimi zabiegami wzmacniania podłoża. Do zabezpieczenia ścian głębokich wykopów posłużyły ścianki Larsena, które w zależności od wymogów lokalnych kotwiono w gruncie w jednym lub w dwóch rzędach.

We wczesnej fazie realizacji obiektu decyzja o pozwoleniu na budowę została jednak oprotestowana, co zaowocowało wstrzymaniem prac wykonawczych, a co za tym idzie zabezpieczeniem budowy do czasu wznowienia robót. W celu opracowania najlepszej metody zabezpieczenia budynku zlecono wykonanie ekspertyzy, w której wskazano dwie możliwe drogi postępowania: balsatowanie konstrukcji lub wykonanie jej do poziomu, który pozwoliłby na osiągnięcie ciężaru równoważącego wypór działającej wody gruntowej. W myśl opinii biegłego sporządzającego ekspertyzę (i za przyzwoleniem nadzoru budowlanego) dokończono budowę żelbetowej konstrukcji nośnej do poziomu, który zagwarantował, że nie zostanie ona naruszona w wyniku działania sił wyporu.

Sąd po rozpatrzeniu sprawy przychylił się do wniosku wykonawcy i pozwolił na wznowienie inwestycji, której pierwotne zakończenie planowano na drugi kwartał 2009 roku.Układ nośny budynku został zaprojektowany jak płytowo – słupowy z lokalnymi pogrubieniami płyty stropowej w obszarach przy słupowych. Zastosowanie (w przekroju prostokątnych) „grzybków”, które zwiększyły grubość płyty do 40cm pozwoliła na uniknięcie specjalnego zbrojenie na przebicie płyty. Globalne obciążenie stropów przyjęto jako 5 kN/m2 z możliwością jego wzrostu do poziomu 7,5 kN/m2 dla wydzielonych stref składowania.Ściany osłonowe wykonano z bloczków Ytong w sposób umożliwiający na ugięcie się stropów wyższej kondygnacji bez ich podparcia na wspomnianych ścianach osłonowych. Zabezpieczenie przed przemieszczeniami poziomymi murów na skutek działania wiatru zrealizowano przez wypuszczenie dwóch prętów z płaszczyzny spodniej stropu i umieszczenie ich w „kieszeń” filarka ściany.

Mocowanie kamiennych płyt okładzinowych do bloczków Ytong okazało się nie możliwe do zrealizowania ze względu na znaczną kruchość bloczków przy dużym ciężarze okładziny. Nie pomogło tu zastosowanie elementów murowych o wyższej klasie wytrzymałości, co ostatecznie zadecydowało o wykonaniu specjalnego rusztu montażowego mocowanego do stropów.

Budynek posiada w pełni zautomatyzowany system obsługi wszystkich instalacji i wyposażony został w wysoce wydajny system chłodzenia na bazie glikolu. Znaczna efektywność zastosowanych rozwiązań pozwala na zakwalifikowanie obiektu do grona najlepiej przystosowanych biurowców jakie powstały w ciągu ostatnich lat w Krakowie.

Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych „Conkret” pragnie podziękować inwestorowi za umożliwienie wizyty na budowie oraz za ciepłe przyjęcie naszych studentów.

 [Dawid Łątka]


Zdjęcia

Poprawiony (środa, 24 listopada 2010 16:02)

 

Dodaj swój komentarz

Imię:
Twój email:
Komentarz: