Zebranie Koła 21.04.2009

We wtorek (21.04.2009r.) studenci Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych zorganizowali prezentację indywidualnych prac studialnych przygotowanych na tegoroczną Sesję Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej. Zebranie, które odbyło się w Sali Instytutu L-1 otworzyła Pani dr inż. Teresa Seruga – opiekun naukowy Koła. 

Przedstawiono 2 prezentacje multimedialne:


  • „O niektórych aspektach modelowania obciążeń w ustrojach budowlanych”, autorstwa Łukasza Zdanowicza (patronat naukowy: dr hab. inż. Andrzej Winnicki)
  • „Projektowanie żebra ściany oporowej”, autorstwa Michała Kozdrója (patronat naukowy: dr inż. Teresa Seruga i mgr inż. Krzysztof Koziński)

Pierwsza praca dotyczyła porównania kilku metod zadawania obciążeń modelu konstrukcji. Rozpatrywany ustrój nośny o charakterze płytowo - słupowym poddano analizie mającej na celu ustalić wpływ zadawanego obciążenia na wielkość i kształt powierzchni wpływowej.


Znajomość wyników z metody dokładnej pozwoliło porównać wartości uzyskane m. in. przy zastosowaniu schematów niezależnych, szachownicowych oraz pasmowych. Jako narzędzie obliczeniowe wykorzystano program ABC-Płyta.

Następna prezentacja była próbą komparatystyki podejścia klasycznego obliczania zbrojenia żeber ścian oporowych z wynikami otrzymanymi z programu RFEM. W analizie komputerowej zaproponowano nowatorskie podejście do sposobu obliczania zbrojenia głównego żebra usztywniającego poprzez wprowadzenie dodatkowego elementu prętowego na krawędzi swobodnej panelu. 

W części organizacyjnej zebrania dyskutowano na temat planowanych, kilkudniowych warsztatów naukowych organizowanych w ramach współpracy pomiędzy Kołami „Conkret” i „EcoFuture”. Wyjazd wstępnie zaplanowano na początek października.

Poprawiony (niedziela, 07 listopada 2010 02:59)

 

Dodaj swój komentarz

Imię:
Twój email:
Komentarz: