Konferencja szkoleniowa ANALIZA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konferencja szkoleniowa ANALIZA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

- zakład produkcji okien i drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych wraz z zapleczem socjalnym i częścią biurowo-wystawienniczą

Miejsce  i czas konferencji:  Kraków 21.11.2013r, - Politechnika Krakowska, sala konferencyjna KOTŁOWNIA

Rozpoczęcie godz. 9.00; przewidywane zakończenie  - godz. 15.00


Cel konferencji:

Analiza wpływu wybranych czynników na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych w kontekście projektowania i eksploatacji budynków

Do analizy wybrano obiekt produkcyjny z częścią administracyjną. Na tej podstawie w trakcie konferencji eksperci będą wskazywać na elementy, które projektanci, inwestorzy czy zarządcy muszą wziąć pod uwagę w trakcie projektowania, budowy i odbioru obiektów budowlanych. Formowane wnioski końcowe można odnieść nie tylko do obiektów przemysłowych, ale również użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego.

Konferencję przygotował merytorycznie i poprowadzi  zespół ekspertów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:

bryg. prof. dr hab. Marzena Półka,

bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

dr inż. Marek Woliński

dr inż. Paweł Sulik

st. kpt.  mgr inż. Edward Skiepko

bryg. mgr inż. Antoni Celej


PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

1.Charakterystyka konstrukcyjna i technologiczna obiektu budowlanego – Paweł  Sulik

2.Niebezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe związane z eksploatacją  butli acetylenowych  - Marzena Półka

3.Analiza zabezpieczenia przeciwwybuchowego obiektu budowlanego – Marek  Woliński

4.Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla instalacji elektrycznych w obiekcie budowlanym – Edward  Skiepko

5.Czynne techniczne systemy zabezpieczeń obiektu – Waldemar Wnęk

6.Warunki ochrony przeciwpożarowej. Przygotowania dokumentacji dla celów odbioru obiektu przez służby Państwowej Straży Pożarnej – Antoni Celej

7.Prezentacje produktowe sponsorow konferencji przygotowane przez doradcow technicznych zaproszonych firm

Na zakończenie konferencji zostaną wydane certyfikaty uczestnictwa podpisane przez przedstawicieli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Udział w konferencji jest bezpłatny (do wyczerpania  ustalonego  limitu  miejsc sponsorowanych.

Warunkiem uczestnictwa jest  zarejestrowanie każdej osoby oddzielnie poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl poprzez link: Zgłoszenie na konferencję wg podanego na serwerze klucza.

Po  poprawnym zgłoszeniu powinni otrzymać Państwo automatycznie imienne potwierdzenie emailem z serwera, które należy zabrać ze sobą na konferencję.

W przypadku braku imiennego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny z  organizatorem - firmą Art MediaTechnics pod numerem telefonem kom. 0-600-35-88-40 (Grażyna Grzymkowska-Gałka).

W tygodniu poprzedzającym konferencję do zapisanych poprzez serwer osób wyślemy szczegółowe  informacje organizacyjne (miejsce konferencji, godziny trwania) wraz z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa.

Istnieje możliwość odwołanie udziału w konferencji w ustalonym przez organizatora czasie tj. do dnia 15.11.2013  poprzez nasz serwis internetowy www.artmediatechnics.pl w PANELU SŁUCHACZA

Prosimy o przekazanie informacji o konferencji  w środowisku do zainteresowanych tematyką  osób.

 

Dodaj swój komentarz

Imię:
Twój email:
Komentarz: