Publikacje w Biuletynie Młodych Naukowców StRuNa

Warto skorzystać z możliwości publikacji w Biuletynie Młodych Naukowców StRuNa, chociaż termin jest drastycznie krótki.
Zachęcam szczególnie do opublikowania w tej formie najlepszych referatów z sesji WIL lub Euroinżyniera z obu edycji, które nie są przecież jeszcze publikowane, a mamy ich recenzje (nasze materiały konferencyjne nie są publikacją).
Zainteresowane osoby z Koła Conkret proszę o kontakt od 6 sierpnia (wcześniej jestem poza Krakowem), mogę udostępnić recenzje lub skontaktować z recenzentami.

dr inż. Teresa Seruga

INFORMACJA NA TEMAT BIULETYNU:

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru tekstów do nowego, interdyscyplinarnego czasopisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów.
Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych.
Pierwszy numer „StRuNy – Biuletynu Młodych Naukowców” ukaże się 8 października 2012 roku.
Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, to 20 sierpnia 2012 roku.

Autorem może być student lub doktorant urodzony po 1 stycznia 1983 roku, mający polskie obywatelstwo lub studiujący na polskiej uczelni.
Zgłoszenie powinno zawierać:
artykuł naukowy,
streszczenia artykułu (w języku polskim i angielskim),
recenzję artykułu,
podstawowe informacje dla wydawcy o projekcie naukowym i autorze artykułu.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

Poprawiony (wtorek, 04 września 2012 17:23)

 

Dodaj swój komentarz

Imię:
Twój email:
Komentarz: